Universiti Malaysia Terengganu (UMT), Sultan Mizan Antarctic Research Foundation (YPASM), dan National Antarctic Research Centre (NARC) sedang membuat panggilan kertas kerja untuk 7th Malaysian International Seminar on Antarctica (MISA7) dengan tema Connectivity between Polar and Equatorial Climate and Biosphere: from the Poles to the Tropics.

Sekiranya berminat, penyelidik boleh menghantar abstrak ke misa7.reg@gmail.com sebelum atau pada 31 Mei 2017.

Sebarang pertanyaan boleh diemel kepada misa7.reg@gmail.com. Untuk maklumat lanjut, sila layari http://misa7.umt.edu.my/.

Dilampirkan brosur untuk rujukan.