Teknologi Kesihatan dan Perubatan

Era terkini menawar janji untuk memboleh penyelidikan perubatan berkembang maju berbanding dengan sebelumnya. Pengurangan beban penyakit secara morbidii dan mortaliti kekal menjadi fokus penyelidikan perubatan UKM; terutamanya pencegahan penyakit yang mengancam nyawa seperti kanser. Antara tindakan penyelidikan termasuklah memahami penyebab asas kepada penyakit yang mengancam nyawa dan mengguna penyelidikan untuk membangun rawatan atau langkah pencegahan bagi mengurangi impak penyakit. Tambahan pula, penyelidikan semasa dan topikal yang dijalankan di UKM turut memasuk program pembangunan bioteknologi yang mampu mencipta kekayaaan.

UKM menerajui dalam bidang seperti perubatan penuaan, terutamanya kejuruteraan tisu, perubatan molekular dan kejuruteraan bioperubatan. Kejayaan dalam bidang ini dicapai melalui pendekatan multi dan rentas disiplin dengan kerjasama daripada Fakulti Sains dan teknologi, Fakulti Sains dan Kesihatan Bersekutu dan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina.

PENGERUSI NIC
Prof. Dato’ Dr. A. Rahman A. Jamal
d/a Institut Perubatan Molekul UKM (UMBI)
Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia
56000 Cheras, Selangor.

Tel: +603 9171 8459
Fax: +603 9171 7185

rahmaj@ppukm.ukm.edu.my

Laman web: http://www.ukm.my/nictkp/