Tenaga Keterbaharuan

Penggunaan sumber tenaga keterbaharuan seperti bahan api fosil mendatangkan banyak kesan sampingan. Produk pembakaran bahan api fosil ini menghasilkan pencemaran, hujan asid, dan pemanasan sejagat. Pertukaran kepada sumber tenaga yang bersih seperti tenaga keterbaharuan membolehkan dunia untuk meningkatkan lagi kualiti kehidupan bukan hanya untuk manusia tetapi juga untuk haiwan dan tumbuhan. Justeru, terdapat keperluan untuk membangunkan sistem tenaga keterbaharuan dan mengguna sistem ini sebagai pengganti kepada penggunaan bahan api fosil.

Nic Tenaga Keterbaharuan menjalan penyelidikan multidisiplin rentas fakulti yang membawa bersama penyelidik dari disiplin yang berbeza seperti jurutera, arkitek, saintis, teknologis, pendidik, ahli ekonomi, saintis sosial dan ahli statistik serta menumpu kepada sistem tenaga keterbaharuan termaju, seni bina tenaga ultra rendah dan ekosistem perbandaran, bahan lestari, analisis dan penilaian sumber tenaga keterbaharuan, peningkatan pasaran, teknologi tenaga keterbaharuan, dan kajian sosioekonomi dan dasar.

Penyelidik dalam tenaga solar adalah terlibat aktif dengan komuniti, membawa produk penyelidikan mereka kepada komuniti: contohnya keelektrikan solar dan projek telekomunikasi kepada komuniti Orang Asli yang terpencil di Perak. Penyelidik tenaga keterbaharuan mampu menjana dana yang besar, membentuk jaringan kerjasama dengan penyelidik tersohor dalam disiplin mereka, menerbit dalam jurnal bereputasi dan juga memfail paten.

PENGERUSI NIC

 

 

 

 
Prof. Dato’ Dr. Kamaruzzaman Sopian
d/a Institut Penyelidikan Tenaga Suria (SERI)
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor.

Tel: +603 8921 4592
Fax: +603 8921 4593
ksopian@vlsi.eng.ukm.my

Laman web: http://www.ukm.my/nictk/