Pendidikan dan Peradaban

Pendidikan sebgai proses dalam membentuk modal insan berilmu dan beradab. Modal insan sebagai produk berupaya melangsungkan peradaban yang gemilang. Peradaban pula sebgai produk sistem sosial yang mendokong nilai-nilai murni dalam kehidupan. Peradab sebgai proses memberi dasar ilmu kepada pendidikan generasi seterusnya. Nic PP bertekad mengintegrasikan ilmu dan pelbagai pebndekatan ke arah kelansungan peradaban yang kompetitif.

PENGERUSI NIC

Prof. Dr. Lilia Halim
d/a Fakulti Pendidikan (FPend)
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor.

Tel: +603 8921 6231
Fax: +603 8925 4372
lilia@ukm.edu.my

Laman web: http://www.ukm.my/peradaban/