Nanoteknologi dan Bahan Termaju

Bidang nic ini mewakili penyelidikan yang tersohor di UKM diterajui oleh Institut Mikroelektronik dan Kejuruteraan nano (IMEN) dan juga penyelidik dari Fakulti Sains dan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. IMEN membentuk kerjasama penyelidikan strategik dengan rakan kongsi terkemukar dari Korea selatan, dan juga menerajui dalam MEMA dan nanoelektronik, fotonik, semikonduktor dan kejuruteraan nano.

Dalam bahan termaju, penyelidik UKM menerima anugerah dalam biopolimer dan komposit, polimer terbiodegradasi, komposit polimer kayu, biosurfactants, bahan magnetik, bioseramik dan penggantian tulang, komposit gentian asli yang novel dalam aplikasi automotif dan struktural selain daripada bahan tenaga dan komposit aloi ringan. Dalam pemprosesan hiliran, kaedah pengeluaran termaju seperti lean dan pembuatan hijau (green manufacturing), kejuruteraan sejajar (concurrent) dan penaksiran kitar hayat adalah menonjol. Dalam Sains Angkasa, penyelidik UKM mengungguli dalam telekomunikasi dan kejuruteraan satelit.

PENGERUSI NIC

 

 

 

 

 

Prof. Dato’ Dr. Burhanuddin Yeop Majlis
d/a Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektrik (IMEN)
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor.

Tel: +603 8926 5861
Fax: +603 8925 0439
burhan@vlsi.eng.ukm.my

Laman web: http://www.ukm.my/nanotechnology/