ICT: Informatik Isian

Capaian maklumat berasaskan kandungan terutamanya capaian imej berasas kandungan merupa salah satu bidang penyelidikan yang terkehadapan dalam bidang visi komputer sejak 10 tahun kebelakangan. Data visual dan multimedia yang banyak dan tumbuh dengan pesatnya serta pembangunan Internet menggaris bawahi keperluan mencipta kaedah capaian tematik yang menawar lebih daripada hanya teks berasakan kueri mudah atau berasaskan permintaan memadan medan pangkalan data yang tepat. Banyak program dan peralatan dibangun untuk memformulasi dan melaksana kueri berasaskan visual atau kandungan audio dan membantu mengimbas repositori multimedia yang besar. Bagaimanapun belum ada pencapaian umum yang besar dicapai berkaitan dengan pelbagai pangkalan data besar yang mengandungi pelbagai dokumen dengan berbagai-bagai ciri.

Dalam bidang perubatan, imej dan terutamanya imej digital dihasil dalam jumlah yang banyak dan diguna untuk mendiagnos dan terapi. Penyelidikan dalam informatikberasakan kandungan, diterajui oleh dua buah fakulti iaitu Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat dan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Kerja memfokus kepada aplikasi multimedia dalam pendidikan, sistem pintar, kecerdasan buatan, pemprosesan isyarat, komunikasi dan sibernetik dan produk dan kejuruteraan perkhidmatan.

PENGERUSI NIC

 

 

Prof. Dr. Abdul Razak Hamdan
d/a Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat (FTSM)
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor.

Tel: +603 8921 6172
Fax: +603 8925 6732
arh@ukm.edu.my

Laman web: http://www.ftsm.ukm.my/nicheict/