Permohonan Program Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi (HICoE) 2018 Kementerian Pendidikan Tinggi

Permohonan Penarafan sebagai HICoE bagi Teras Penyelidikan dan Inovasi serta Teras Perkhidmatan 2018 telah dibuka kepada semua CoE di IPT bermula dari 5 Mac 2018 sehingga 5 April 2018. Setiap permohonan boleh dibuat dengan melengkapkan Instrumen HICoE yang boleh dimuat turun daripada laman sesawang Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) http:///www.mohe.gov.my dan laman sesawang Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) http://www.jpt.mohe.gov.my bermula 5 Mac 2018. Pengisian data di dalam Instrumen HICoE tersebut hendaklah difokuskan kepada satu bidang nic yang terplilih dan kukuh di CoE masing-masing.

Hanya CoE yang memenuhi syarat asas dan melepasi markah minimum penarafan sahaja yang layak untuk mengemukakan softcopy dan hardcopy Instrumen (beserta dokumen bahan bukti) selewat-lewatnya pada 24 Mac 2018 kepada Urusetia CRIM Puan Dahliya Abdul Kadir. Dokumen yang diperlukan adalah seperti di bawah:

  1. Sesalinan surat penubuhan CoE yang diiktiraf oleh Senat dan Ahli Lembaga Pengarah Universiti (LPU);
  2. Hardcopy Instrumen beserta senarai utama/ masterlist; dan
  3. Softcopy (pendrive/ cd) Instrumen beserta senarai utama/ masterlist dan dokumen bahan bukti

Sebarang kelewatan berkaitan penghantaran softcopy dan hardcopy permohonan akan menyebabkan permohonan tidak dipertimbangkan untuk proses selanjutnya. Sehubungan dengan itu, kerjasama YBhg. Prof/ Dato’/Datuk/Datin/Dr. adalah dipohon untuk membuat hebahan berkaitan pembukaan permohonan HICoE kepada CoE-CoE yang terdapat di PTJ masing-masihng.

Sebarang pertanyaan lanjut boleh hubungi pegawai CRIM, Puan Dahliya Abdul Kadirdi talian 03-8911 8509 atau melalui emel dahliya@ukm.edu.my.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-