Pembukaan ‘Top Glove Industrial Collaboration Grant’ (TGICG)

Top Glove Corporation Berhad sedang menawarkan permohonan ‘Top Glove Industrial Collaboration Grant’ (TGICG).

Penyelidik yang berminat boleh menghantar permohonan menggunakan borang permohonan (Rujuk Lampiran) melalui emel cyteh@topglove.com.my, vidhyaa@topglove.com.my selewat-lewatnya pada 17 April 2019 dan disalinkan kepada pegawai CRIM (psupp@ukm.edu.my) dan Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi) Fakulti atau Timbalan Pengarah Institut/Pusat untuk tujuan rekod Universiti.

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini boleh menghubungi Encik Kesevaan A/L Morgan, jurutera bahagian R&D melalui emel kesevaan@topglove.com.my atau telefon bimbit 013-3136

Sila klik dibawah untuk muat turun:-