Pembukaan Skim Zamalah Yayasan Canselor Sem 1 2017/2018

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) mempelawa permohonan daripada pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah yang berminat atau sedang mengikuti pengajian secara penyelidikan dan mendaftar sepenuh masa untuk memohon Skim Zamalah Yayasan Canselor 2017.

Permohonan boleh dibuat dengan melengkapkan borang seperti di Lampiran C atau boleh dimuat turun melalui laman web rasmi CRIM (http://research.ukm.my) mulai 1 Ogos 2017 sehingga 14 Ogos 2017.

Sukacita dapat memaklumkan kepada semua kakitangan akademik yang berminat atau sedang menyelia pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah yang menjalankan penyelidikan secara sepenuh masa.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut sukacita dapat menghubungi Urusetia CRIM di talian 03-8921 5112 (Puan Nur Izyani Azahari).

Bersama-sama ini disampaikan beberapa dokumen untuk makluman dan rujukan seperti berikut:

Sila klik dibawah untuk muat turun:-