Pemakluman Permohonan Geran Penyelidikan Antarabangsa MALAYSIA-UK

Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) melalui Jabatan Pendidikan Tinggi mengadakan kerjasama penyelidikan bersama United Kingdom bagi dua (2) program berikut :

1. Collaborative Research for Higher Level STEM Skills in Malaysia (Tarikh tutup : 16.00 GMT 5 Disember 2017)
2. Understanding the Impacts of Hydrometeorological Hazards in Malaysia (Tarikh tutup – Notification of Intent : 16:00 GMT 4 Disember 2017/ Full Proposal : 16:00 GMT 21 February 2018)

Penghantaran permohonan adalah secara atas talian. Bersama ini dilampirkan dokumen hebahan daripada KPT untuk rujukan.

Bagi penyelidik yang menghantar permohonan, sukacita pihak CRIM memohon kerjasama agar dapat mengemukakan satu salinan permohonan kepada Sekretariat Penyelidikan Fakulti/Institut/Pusat dan satu salinan kepada Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) untuk tujuan rekod.

Untuk maklumat lanjut, boleh berurusan dengan Pegawai CRIM, Puan Syafura Binti Abdul Halim di talian 03-89214679 atau emel psupp@ukm.edu.my

Sila klik dibawah untuk muat turun:-