Pemakluman Pembukaan Program MTSF Tahun 2018

Malaysia Toray Science Foundation (MTSF) sedang menawarkan permohonan Program MTSF iaitu Science & Technology Award (STA), Science & Technology Research Grant (STRG) dan Science Education Award (STA).

Penyelidik yang berminat boleh mengisi borang permohonan mengikut format yang ditetapkan oleh MTSF. Maklumat lanjut boleh diperoleh melalui http://www.mtsf.org/mtsf/index.html. Semua permohonan daripada penyelidik perlu dikemukakan kepada CRIM sebelum atau pada 24 Mei 2018 (Khamis) sebelum jam 12.00 tengah hari melalui Sekretariat Penyelidikan Fakulti/Institut/Pusat untuk tujuan penyelarasan di peringkat CRIM terlebih dahulu.

Dokumen permohonan yang perlu dikemukakan oleh Sekretariat Penyelidikan Fakulti/Institut/Pusat adalah seperti berikut:
a. Surat rasmi daripada Fakulti/Institut/Pusat: Sebagai bukti penghantaran permohonan.
b. Borang Permohonan: 1 salinan lembut (softcopy) – emel kepada psupp@ukm.edu.my, 1 salinan keras (hardcopy) dan Ulasan penilaian oleh Panel Penilai/JK Penilaian di peringkat Fakulti/Institut/Pusat (tertakluk kepada format Fakulti/Institut/Pusat).
c. Senarai Permohonan (Masterlist): 1 salinan lembut (softcopy) dalam format excel mengikut templet yang diberikan – emel kepada psupp@ukm.edu.my dan 1 salinan keras (hardcopy).

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini boleh diajukan kepada pegawai CRIM, Puan Syafura Binti Abdul Halim di talian 03-89214679 atau emel Sekretariat MTSF : MTSF@toray.com.my.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-