Pekeliling CRIM Bil 7/2016 : Peringatan Prosedur Permohonan Aktiviti Penyelidikan Ke Luar Negara Bagi Projek Sciencefund dan Flagship Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), Projek LRGS di Bawah Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) dan NRGS di Bawah Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani (MOA)

Permohonan menghadiri persidangan/seminar/simposium/ latihan/ jaringan/jangkauan/sangkutan penyelidikan di luar negara bagi projek yang tersebut di atas hendaklah mematuhi prosedur pembiaya dana dengan merujuk Garis Panduan setiap Geran di bawah Skop Pembiayaan Vote 21000 (Perjalanan dan Pengangkutan).

Permohonan perlu dikemukakan sekurang-kurangnya dua (2) bulan sebelum tarikh aktiviti melalui sistem e-Mohon Persidangan (eMP). Permohonan yang lewat atau selepas tarikh aktiviti tidak akan di pertimbangkan oleh CRIM.

Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi pegawai CRIM Puan Roslina Rosli (Ketua Pegawai Penyelidik Sosial) di talian 03- 89215027/89118515 atau melalui email r.rosli@ukm.edu.my