Language

Google Translator

[google-translator]

Disclaimer Third Language Translation

Please note that the page which will be displayed later after translations have been made is an automatic computer translation. The odds that the content will differ from the original cannot be avoided. We are not responsible on any damage or wrong information which might occur from the contents which has been translated. Official content is only at the original page which is in English or Malay.

Portal CRIM-UKM

News Archive

Pekeliling CRIM BIL. 1/2019: Garis Panduan Pengurusan Projek Penyelidikan Dana Luar (Kuat Kuasa 1 Januari 2019)

Mesyuarat Pengurusan Universiti Bil. 15/2018 pada 4 Disember 2018 telah meluluskan Garis Panduan Pengurusan Projek Dana Luar berkuat kuasa mulai 1 Januari 2019. Garis Panduan ...

Joint Nam S&T Centre – Academic of Scientific Research and Technology (ASRT), EGYPT Fellowship Programme for 2019

Malaysia menerusi Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) telah menerima pelawaan daripada NAM S&T Centre untuk menyertai Joint NAM S&T Centre ...

Pembukaan Permohonan Skim Geran Penyelidikan TRGS Fasa 1/2019 & LRGS Fasa 1/2019

Permohonan Dana Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (DP KPM) di bawah Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS) dan Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS) Fasa 1/2019 telah ...

Pembukaan ‘Top Glove Industrial Collaboration Grant’ (TGICG)

Top Glove Corporation Berhad sedang menawarkan permohonan ‘Top Glove Industrial Collaboration Grant’ (TGICG). Penyelidik yang berminat boleh menghantar permohonan menggunakan borang permohonan (Rujuk Lampiran) melalui ...

Seminar On The Role Of Standards In Biosecurity and Safety Of Agriculture Produce

SIRIM STS Sdn Bhd akan mengadakan Seminar On The Role Of Standards In Biosecurity and Safety Of Agriculture Produce. Seminar ini akan diadakan 6 Mac ...

Pembukaan Permohonan Penyelidik Pasca Doktoral Menggunakan Dana Modal Insan 2019

Universiti Kebangsaan Malaysia telah membuka permohonan Penyelidik Pasca Doktoral menggunakan Dana Modal Insan bagi tahun 2019. Borang yang telah lengkap boleh dimajukan kepada CRIM sebelum ...

Pembukaan Permohonan Kopri Asian Polar Science Fellowship Program 2019

Korea Polar Research Institute (POLAR) dan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sedang menawarkan permohonan KOPRI Asian Polar Science Fellowship Program. Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan ...

Pembukaan Permohonan Dana R&D, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) Tahun 2019

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) pada tahun ini telah membuka permohonan Dana R&D kepada semua penyelidik. Permohonan ini dibuka sepanjang ...

Sesi Perkongsian Memperoleh Geran Antarabangsa APEC Tahun 2019

Sebagaimana sedia maklum, permohonan APEC Funds 2019 for Capabilty Building Projects sedang dibuka melalui pautan https://www.apec.org/Projects/Applying-for-Funds. Sehubungan ini, pihak CRIM akan mengadakan Sesi Perkongsian : ...

Hebahan : Permohonan Dana Kolaborasi Antarabangsa (International Collaboration Fund), MESTEEC

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) sedang menawarkan permohonan Dana Kolaborasi Antarabangsa/International Collaboration Fund (ICF). Dana ini adalah geran yang disediakan ...

X