N8AgriFood Annual Conference on Food Production for the Future

Universiti Durham, United Kingdom sedang membuat panggilan kertas kerja untuk N8AgriFood Annual Conference on Food Production for the Future.

Penyelidik yang berminat boleh menghantar abstrak ke james.phillips@n8agrifood.ac.uk sebelum atau pada 15 Mei 2017.

Sebarang pertanyaan boleh diemelkan ke james.phillips@n8agrifood.ac.uk.

Untuk maklumat lanjut, sila layari http://www.durhamagrifood2017.com/.