Makluman Pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (Goods and Services Tax) Ke Atas Dana Penyelidikan Fundamental Kementerian Pendidikan Tinggi

Sepertimana sedia maklum, Kerajaan telah melaksanakan Cukai Barang dan Perkhidmatan (Goods and Services Tax – GST) mulai 1 April 2015.

Untuk makluman, Jabatan Pendidikan Tinggi telah mengadakan perbincangan berhubung kenaan GST terhadap geran-geran penyelidikan di bawah program Dana Penyelidikan Fundamental KPT bersama Bahagian Cukai Kementerian Kewangan.

Bersama-sama ini disertakan makluman rasmi KPT berhubung pelaksanaan GST.

Sekian, terima kasih.

1
2