Language

Google Translator

[google-translator]

Disclaimer Third Language Translation

Please note that the page which will be displayed later after translations have been made is an automatic computer translation. The odds that the content will differ from the original cannot be avoided. We are not responsible on any damage or wrong information which might occur from the contents which has been translated. Official content is only at the original page which is in English or Malay.

Portal CRIM-UKM

News Archive

Seminar On The Role Of Standards In Biosecurity and Safety Of Agriculture Produce

SIRIM STS Sdn Bhd akan mengadakan Seminar On The Role Of Standards In Biosecurity and Safety Of Agriculture Produce. Seminar ini akan diadakan 6 Mac ...

Pembukaan Permohonan Penyelidik Pasca Doktoral Menggunakan Dana Modal Insan 2019

Universiti Kebangsaan Malaysia telah membuka permohonan Penyelidik Pasca Doktoral menggunakan Dana Modal Insan bagi tahun 2019. Borang yang telah lengkap boleh dimajukan kepada CRIM sebelum ...

Pembukaan Permohonan Kopri Asian Polar Science Fellowship Program 2019

Korea Polar Research Institute (POLAR) dan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sedang menawarkan permohonan KOPRI Asian Polar Science Fellowship Program. Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan ...

Pembukaan Permohonan Dana R&D, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) Tahun 2019

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) pada tahun ini telah membuka permohonan Dana R&D kepada semua penyelidik. Permohonan ini dibuka sepanjang ...

Sesi Perkongsian Memperoleh Geran Antarabangsa APEC Tahun 2019

Sebagaimana sedia maklum, permohonan APEC Funds 2019 for Capabilty Building Projects sedang dibuka melalui pautan https://www.apec.org/Projects/Applying-for-Funds. Sehubungan ini, pihak CRIM akan mengadakan Sesi Perkongsian : ...

Hebahan : Permohonan Dana Kolaborasi Antarabangsa (International Collaboration Fund), MESTEEC

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) sedang menawarkan permohonan Dana Kolaborasi Antarabangsa/International Collaboration Fund (ICF). Dana ini adalah geran yang disediakan ...

Pelawaan Untuk Mengisi Kekosongan Jawatan Sebagai ‘Energy Economist’ di Asean Center for Energy (ACE) Bertempat di Jakarta, Indonesia [Tarikh Tutup: 22 Februari 2019]

ASEAN Center for Energy (ACE) akan melaksanaka projek baharu bertajuk "ASEAN Climate Change and Energy Project (ACCEPT)”, sebuah projek di bawah kerjasama Norwegian-ASEAN Regional Integration ...

Pemakluman Pembukaan Permohonan Hubert Curien Partnership – Hibiscus (PHC-HIBISCUS) France-Malaysia Tahun 2019 [Tarikh Tutup : 13 MAC 2019]

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) dengan kerjasama Ministry of Europe and Foreign Affairs (MEAE) dan Ministry of National Education, Higher Education ...

Pemakluman Pembukaan Geran MTSF Tahun 2019 [Tarikh Tutup 24 Mei 2019]

Malaysia Toray Science Foundation (MTSF) sedang menawarkan permohonan Program MTSF iaitu Science & Technology Award (STA), Science & Technology Research Grant (STRG) dan Science Education ...

Pembukaan Permohonan APEC Funds 2019 for Capacity Building Projects

Apec Funds 2019 for Capacity Building Projects sedang/akan dibuka sebanyak dua (2) kitaran . Maklumat lanjut boleh diperoleh melalui https://www.apec.org/Projects/Applying-for-Funds. Penyelidik yang berminat boleh mengisi ...