Language

Google Translator

[google-translator]

Disclaimer Third Language Translation

Please note that the page which will be displayed later after translations have been made is an automatic computer translation. The odds that the content will differ from the original cannot be avoided. We are not responsible on any damage or wrong information which might occur from the contents which has been translated. Official content is only at the original page which is in English or Malay.

Portal CRIM-UKM

News Archive

MTSF Grant Research Symposium 2018

Malaysia Toray Science Foundation (MTSF) dengan kerjasama High Impact Research (HIR), Universiti Malaya (UM) akan mengadakan MTSF GRANT RESEARCH SYMPOSIUM pada : Tarikh : 30 ...

Pertandingan Rekacipta & Inovasi Pengajian Swasta 2018 (PERINTIS 2018)

Management and Science University (MSU) akan mengadakan Pertandingan Rekacipta & Inovasi Pengajian Swasta 2018 (PERINTIS 2018). Program ini akan diadakan pada: Tarikh : 1 November ...

Mengemaskini Maklumat Kepakaran Dalam Sistem Sarjana UKM

Timbalan Naib Canselor (HEPI) telah melancarkan Sistem Sarjana UKM (appsmu.ukm.my/ukmsarjana) semasa Mesyuarat JPPI Bil. 5/2018 pada pada 24 September 2018. Sistem Sarjana UKM memaparkan statistik ...

Ekspo Hijau (GREEN EXPO) 2018 Negeri Kelantan

Unit Perancang Ekonomi (UPEN) Negeri Kelantan melalui Kelantan Utilities Mubaraakan Holdings Sdn. Bhd. dan Universiti Malaysia Kelantan (UMK) akan mengadakan Ekspo Hijau (Green Expo) 2018 ...

Pembukaan Permohonan Dana Impak Perdana (DIP) Tahun 2018

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) telah membuka permohonan bagi Dana Impak Perdana (DIP) Tahun 2018 mulai 5 September 2018 hingga 10 Oktober 2018. Kakitangan ...

Tawaran Permohonan Skim Zamalah Penyelidikan Sem 1 2018/2019

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) mempelawa permohonan daripada pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah yang mengikuti pengajian secara penyelidikan dan mendaftar sepenuh masa untuk memohon Skim Zamalah ...

Pembukaan Permohonan Dana Cabaran Perdana (DCP) Tahun 2018

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah membuka permohonan Dana Cabaran Perdana (DCP) bagi tahun 2018 mulai 3 Ogos 2018 sehingga 3 September 2018.  Setiap permohon perlu memenuhi kriteria dan ...

Pembukaan Permohonan Dana Penyelidikan Strategik (KRA) Tahun 2018

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah membuka permohonan Dana Penyelidikan Strategik (KRA) bagi tahun 2018 mulai 1 Ogos 2018 sehingga 30 Ogos 2018. Tujuan dana ini ...

Tawaran Permohonan Skim Zamalah Yayasan Canselor 2018

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) mempelawa permohonan daripada pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah yang berminat atau sedang mengikuti pengajian secara penyelidikan dan mendaftar sepenuh masa untuk ...

Call for Participants To Researcher Links Workshop: “Advancing Work, Health and Well-Being in Rural and Urban Malaysia”

British Council dengan kerjasama Newton-Ungku Omar Fund (NUOF) akan mengadakan Bengkel “Advancing Work, Health And Well-Being In Rural And Urban Malaysia” pada 21 – 25 ...