• CRIM

  openness-research300

  Pekeliling CRIM Bil 8/2016 : Kemudahan Kepada Penyelidik Pasca Doktorallatest

  Pekeliling CRIM 8/2016:Kemudahan Kepada Penyelidik Pasca Doktoral – Klik Sila klik dibawah untuk muat turun:-

  openness-research300

  Pekeliling CRIM Bil 7/2016 : Peringatan Prosedur Permohonan Aktiviti Penyelidikan Ke Luar Negara Bagi Projek Sciencefund dan Flagship Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), Projek LRGS di Bawah Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) dan NRGS di Bawah Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani (MOA)latest

  Permohonan menghadiri persidangan/seminar/simposium/ latihan/ jaringan/jangkauan/sangkutan penyelidikan di luar negara bagi projek yang tersebut di atas hendaklah mematuhi prosedur pembiaya dana dengan merujuk Garis Panduan setiap

  openness-research300

  Pemakluman : Penambahbaikan Sistem e-Mohon Persidangan (eMP)latest

  Kepada: Semua Penyelidik UKM Dimaklumkan bahawa semua aktiviti penyelidikan seperti yang dinyatakan di bawah yang menggunakan peruntukan projek penyelidikan hendaklah membuat permohonan dan mendapatkan kelulusan

  banner-maklumbalas

  InfoGrafik

 • e-Buletin

 • Persidangan

  Mesyuarat Pengurusan Universiti (MPU) Bil. 16/2011 bertarikh 1 Jun 2011, 18 Oktober 2011, 3 Januari 2012 dan 10 januari 2012 telah meluluskan Garis Panduan untuk Menghadiri Persidangan dan Mengadakan Persidangan. Garis Panduan untuk Menghadiri dan Mengadakan Persidangan Dalam dan LuarNegara telah mengambil kira penggunaan peruntukan Universiti Penyelidikan, Peruntukan Pengurusan dan menerima pakai peraturan geran penyelidikan FRGS/ERGS dan ScienceFund. Maklumat mengenai Menghadiri Persidangan dan mengadakan Persidangan seperti berikut:

  Garis Panduan 2013

Translate »