• CRIM

  Perkongsian: Alasan Penolakan Permohonan Geran Penyelidikan Di Bawah KPTlatest

  Dalam Mesyuarat Penyelarasan RMC IPT Bersama Bahagian Perancangan dan Kecemerlangan IPT (BPKI), JPT Bil. 3/2015 pada 5 Nov 2015, pihak BPKI telah membentangkan perkara-perkara yang

  openness-research300

  Pembukaan Permohonan Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS) Kementerian Pendidikan Tinggi Fasa 1/2016latest

  Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) telah membuka permohonan geran penyelidikan bagi menjalankan program penyelidikan di bawah Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS) Fasa 1/2016 kepada para

  openness-research300

  Pembukaan Permohonan Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS) Kementerian Pendidikan Tinggi Fasa 1/2016 latest

  Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) telah membuka permohonan geran penyelidikan bagi menjalankan projek-projek penyelidikan fundamental di bawah Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS) Fasa 1/2016 kepada para

  e-Buletin CRIM 3/2015

  aaa

  InfoGrafik

 • e-Buletin

 • Persidangan

  Mesyuarat Pengurusan Universiti (MPU) Bil. 16/2011 bertarikh 1 Jun 2011, 18 Oktober 2011, 3 Januari 2012 dan 10 januari 2012 telah meluluskan Garis Panduan untuk Menghadiri Persidangan dan Mengadakan Persidangan. Garis Panduan untuk Menghadiri dan Mengadakan Persidangan Dalam dan LuarNegara telah mengambil kira penggunaan peruntukan Universiti Penyelidikan, Peruntukan Pengurusan dan menerima pakai peraturan geran penyelidikan FRGS/ERGS dan ScienceFund. Maklumat mengenai Menghadiri Persidangan dan mengadakan Persidangan seperti berikut:

  Garis Panduan 2013

Translate »