• CRIM

  openness-research300

  Pekeliling CRIM Bil. 4/2016: Penghantaran Laporan Prestasi dan Laporan Akhir Geran Penyelidikan di Bawah Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)latest

  Pekeliling CRIM 4/2016: Penghantaran Laporan Prestasi dan Laporan Akhir Geran Penyelidikan di Bawah Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) – Klik

  openness-research300

  Workshop : The Merdeka Award Grant for International Attachment 2016latest

  Dimaklumkan bahawa Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) akan mengadakan bengkel bertajuk “The Merdeka Award Grant for International Attachment 2016”. Sehubungan dengan itu, CRIM menjemput

  openness-research300

  Perkongsian: Alasan Penolakan Permohonan Geran Penyelidikan Di Bawah KPTlatest

  Dalam Mesyuarat Penyelarasan RMC IPT Bersama Bahagian Perancangan dan Kecemerlangan IPT (BPKI), JPT Bil. 3/2015 pada 5 Nov 2015, pihak BPKI telah membentangkan perkara-perkara yang

  e-Buletin CRIM 3/2015

  aaa

  InfoGrafik

 • e-Buletin

 • Persidangan

  Mesyuarat Pengurusan Universiti (MPU) Bil. 16/2011 bertarikh 1 Jun 2011, 18 Oktober 2011, 3 Januari 2012 dan 10 januari 2012 telah meluluskan Garis Panduan untuk Menghadiri Persidangan dan Mengadakan Persidangan. Garis Panduan untuk Menghadiri dan Mengadakan Persidangan Dalam dan LuarNegara telah mengambil kira penggunaan peruntukan Universiti Penyelidikan, Peruntukan Pengurusan dan menerima pakai peraturan geran penyelidikan FRGS/ERGS dan ScienceFund. Maklumat mengenai Menghadiri Persidangan dan mengadakan Persidangan seperti berikut:

  Garis Panduan 2013

Translate »