Negara Bangsa

Penggiat multibudaya melihat Malaysia sebagai Negara yang perlu diberi perhatian. Sebagai sebuah Negara yang multietnik, Malaysia muncul sebagai contoh yang baik dalam menggalak perubahan struktur kepada pelbagai aspek kehidupan dari pendidikan ke bidang ekonomi sehingga ke integrasi sosial. Dasar Malaysia yang multibudaya ini mengiktiraf dan membenar rakyatnya yang berbilang kaum untuk menyambut perayaan dan mengekal budaya serta identiti masing-masing dan ini merupakan salah satu cara untuk menggalak perpaduan sosial.

UKM mempunyai penyelidik tersohor yang mampu membincang isu terkini tentang kesarjanaan dan membuat penilaian tentang multibudaya masa kini. Penyelidikan dalam nic ini mampu membantu Malaysia mencarta program akan datang yang berkaitan dengan kefahaman dan analisis isu etnik dan pembangunan negara. Antara topik yang terkandung adalah warisan era kolonialisma serta kesannya kepada politik etnik dan pembangunan negara, dasar am (ekonomi, pendidikan, bahasa, budaya dan perundangan) yang mampu menggalakkan atau menghambat keharmonian multietnik, hak rakyat dalam masyarakat multietnik dan pemikiran semula negara dalam era kontemporari.

PENGERUSI NIC

cmnb

 

 

 

 

 

Prof. Ulung Dato’ Dr. Shamsul Amri Baharuddin
d/a Institut Kajian Etnik (KITA)
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor.

Tel: +603 8921 4641
Fax: +603 8921 5461
pghkita@ukm.edu.my

Laman web: http://www.ukm.my/nicnb/