Timbalan Naib Canselor (HEPI) telah melancarkan Sistem Sarjana UKM (appsmu.ukm.my/ukmsarjana) semasa Mesyuarat JPPI Bil. 5/2018 pada pada 24 September 2018.

Sistem Sarjana UKM memaparkan statistik penerbitan berimpak tinggi, penerbitan terindeks, buku/bab dalam buku, penerbitan lain-lain, petikan, penyelidikan (dana luar dan dalam) dan kolaborasi. Maklumat sarjana yang dipaparkan seperti biografi, data bibliometrik, penerbitan terkini, geran kolaborasi, projek penyelidikan, dan pelajar seliaan untuk paparan pengguna luar termasuk bidang kepakaran dan capaian scopus, google dan wos anda termasuk sosial apps anda seperti FB, twitter dan Histagram.

Manual Pengguna (Sistem UKM Sarjana v1.0) ada dipaparkan untuk panduan capaian dan mengemaskini maklumat.

Sehubungan dengan itu, pihak CRIM memohon semua staf akademik mengemaskini Bidang Kepakaran masing-masing, yang nantinya perlu pengesahan oleh ketua FIP. Bidang kepakaran adalah mengikut kategori yang telah di tetapkan oleh MOHES. Juga masukkan URL scopus, google scholar, WOS, FB, Histagram dan Twitter anda.

Sebarang komen juga dialu-alukan. Versi 2.0 sedang dalam pembangunan.