Google Translator

[google-translator]

Disclaimer Third Language Translation

Please note that the page which will be displayed later after translations have been made is an automatic computer translation. The odds that the content will differ from the original cannot be avoided. We are not responsible on any damage or wrong information which might occur from the contents which has been translated. Official content is only at the original page which is in English or Malay.

Portal CRIM-UKM

Pengenalan

  • Jawatankuasa Etika Penyelidikan UKM (Manusia) telah diumumkan penubuhannya oleh Profesor Tan Sri Dato’ Seri Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin, Naib Canselor UKM pada Mesyuarat Ketua-ketua Bahagian Bil. 2/2007 bertarikh 27 Februari 2007.
  • Jawatankuasa ini pada mulanya diletakkan di bawah pengurusan Sekretariat Penyelidikan Perubatan & Inovasi, Pusat Perubatan UKM dan ditukarkan di bawah pengurusan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) dalam mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Penyelidikan dan Inovasi (JPPI) bil. 04/2015 bertarikh 12 Ogos 2015.
  • Jawatankuasa ini diuruskan oleh Sekretariat Etika Penyelidikan UKM yang beroperasi di Pusat Perubatan UKM.

Peranan

  • Peranan utama jawatankuasa ini adalah untuk memantau penyelidikan dari sudut etika penyelidikan yang melibatkan penggunaan manusia sebagai subjek dan data serta rekod yang berkaitan dengan manusia berpandukan garispanduan ’Deklarasi Helsinki, ICH dan Malaysian GCP Guidelines’.
  • Jawatankuasa ini juga berperanan menyelesaikan isu-isu etika yang timbul serta merangka dan menyediakan garis panduan etika penyelidikan yang relevan.

Profesor Dato’ Dr. Fuad Bin Ismail

Pengerusi
Email: fuad@ppukm.ukm.edu.my
fuad2305@yahoo.com

Rafidah Mamat

Setiausaha
Tel: 03-9145 5048
Email: sepukm@ukm.edu.my

Fatimah Binti
Mat Zin

Pembantu Tadbir
Tel: 03-9145 5046
Email: fatimahz@ppukm.ukm.edu.my

Nor Raiadah Hussin

Pembantu Tadbir
Tel: 03-9145 5046
Email: norraiadah2008@gmail.com

Adam Jamaludin

Pembantu Operasi
Tel: 03-9145 5046
Email: adam.jamaluddin@ukm.edu.my

Sekretariat Etika Penyelidikan Universiti Kebangsaan Malaysia,
Tingkat 1, Blok Klinikal, Hospital Canselor Tuanku Muhriz, Pusat Perubatan UKM,
Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak, 56000 Cheras Kuala Lumpur.
Tel: +603-9145 5046 / 5048
E-mail: sepukm@ukm.edu.my
Waktu Operasi: 8AM-5:30PM