Pengenalan

 • Jawatankuasa Etika Penyelidikan UKM (Manusia) telah diumumkan penubuhannya oleh Profesor Tan Sri Dato’ Seri Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin, Naib Canselor UKM pada Mesyuarat Ketua-ketua Bahagian Bil. 2/2007 bertarikh 27 Februari 2007.
 • Jawatankuasa ini pada mulanya diletakkan di bawah pengurusan Sekretariat Penyelidikan Perubatan & Inovasi, Pusat Perubatan UKM dan ditukarkan di bawah pengurusan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) dalam mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Penyelidikan dan Inovasi (JPPI) bil. 04/2015 bertarikh 12 Ogos 2015.
 • Jawatankuasa ini diuruskan oleh Sekretariat Etika Penyelidikan UKM yang beroperasi di Pusat Perubatan UKM.

Peranan

 • Peranan utama jawatankuasa ini adalah untuk memantau penyelidikan dari sudut etika penyelidikan yang melibatkan penggunaan manusia sebagai subjek dan data serta rekod yang berkaitan dengan manusia berpandukan garispanduan ’Deklarasi Helsinki, ICH dan Malaysian GCP Guidelines’.
 • Jawatankuasa ini juga berperanan menyelesaikan isu-isu etika yang timbul serta merangka dan menyediakan garis panduan etika penyelidikan yang relevan.
Profesor Dato’ Dr. Fuad Bin Ismail
 • Pengerusi
 • fuad@ppukm.ukm.edu.my
 • fuad2305@yahoo.com
Rafidah Mamat
 • Setiausaha
 • 03-9145 5048
 • sepukm@ukm.edu.my
Fatimah Binti Mat Zin
 • Pembantu Tadbir
 • 03-9145 5046
 • fatimahz@ppukm.ukm.edu.my
Urusan
 • Menguruskan permohonan dari Fakulti Perubatan
Nor Raiadah Hussin
 • Pembantu Tadbir
 • 03-9145 5046
 • nor.raiadah@ukm.edu.my
Urusan
 • Menguruskan permohonan dari fakulti-fakulti di UKM Bangi dan UKM Kampus KL
 • Mengurus pindaan penyelidikan percubaan klinikal selepas kelulusan JEPUKM
Adam Jamaludin
 • Pembantu Operasi
 • 03-9145 5046
 • adam.jamaluddin@ukm.edu.my

Sekretariat Etika Penyelidikan Universiti Kebangsaan Malaysia,
Tingkat 1, Blok Klinikal, Hospital Canselor Tuanku Muhriz, Pusat Perubatan UKM,
Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak, 56000 Cheras Kuala Lumpur.
Tel: +603-9145 5046 / 5048
E-mail: sepukm@ukm.edu.my
Waktu Operasi: 8AM-5:30PM