Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) akan membuka permohonan Penyelidik Pasca Doktoral menggunakan Dana Modal Insan bagi tahun 2020 (Bidang Sains Sosial Sahaja).

Borang yang telah lengkap boleh dimajukan kepada CRIM sebelum atau pada 20 April 2020. Penyelidik boleh mengemukakan permohonan yang telah lengkap kepada CRIM mengikut prosedur sedia ada dan menghantar dokumen tersebut melalui emel (nurizyani@ukm.edu.my) . Dokumen tersebut boleh diimbas (scan) atau diubah ke format PDF dan tandatangan digital adalah dibenarkan. Sebagai makluman, tatacara ini hanya terpakai dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalah Pergerakan, iaitu mulai 18 – 30 Mac 2020 (Perubahan adalah tertakluk kepada pengumuman selanjutnya oleh kerajaan Malaysia dan UKM).

Sehubungan dengan ini, mohon kerjasama YBhg. Datuk / Dato’ / Prof. / Tuan / Puan agar dapat memaklumkan kepada ahli Fakulti / Institut / Pusat masing – masing. 

Sebarang pertanyaan lanjut, boleh hubungi Pegawai CRIM, Puan Nur Izyani Ahamad Azahari ; No Telefon : 03 – 8921 5112 atau emel : nurizyani@ukm.edu.my.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-