Geran Penyelidikan

Sekiranya ada maklumat mengenai geran luar kebangsaan/ antarabangsa yang ingin dikongsikan bersama, sila emelkan maklumat kepada psupp@ukm.edu.my untuk direkodkan.

NO NAMA GERAN RESEARCH FOCUS PEMBIAYA / PENGANJUR WEBSITE TARIKH TUTUP
NAMA GERAN RESEARCH FOCUS PEMBIAYA / PENGANJUR