Ekonomi, Kewangan dan Perniagaan

EKP menyokong aktiviti kesarjanaan yang berimpak tinggi dalam ilmu dan relevan kepada penggubalan dasar kerajaan dan organisasi selain untuk memudahcara kerjasama penyelidikan silang yang berpotensi meneroka ruang ilmu yang baharu. Nic EKP juga memangkin penonjolan tokoh ilmuan dan pakar rujuk dalam bidang ekonomi, kewangan dan perniagaan.

Objektif Penubuhan

  • Menyokong aktiviti kesarjanaan yang berimpak tinggi dalam ilmu dan relevan kepada penggubalan dasar kerajaan dan organisasi.
  • Memudahcara kerjasama penyelidikan silang yang berpotensi meneroka ruang ilmu yang baharu.
  • Memangkin penonjolan tokoh ilmuan dan pakar rujuk dalam bidang ekonomi, kewangan dan perniagaan.

 

PENGERUSI NIC

Prof. Dr. Nor Ghani Mohd. Nor
d/a Fakulti Ekonomi & Pengurusan (FEP)
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor.

Tel: +603 8921 5360
Fax: +603 8925 xxxx
norghani@ukm.edu.my

Laman web: http://www.ukm.my/nicekp/