Pemakluman Pindaan Proses Permohonan Mengadakan Aktiviti Penyelidikan Dalam Garis Panduan Menghadiri Dan Mengadakan Aktiviti Penyelidikan (UKM-SPKP-CRIM-PK05-GP01)

Sukacita dimaklumkan bahawa Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) dari semasa ke semasa sentiasa berusaha menambahbaik sistem pengurusan atas talian CRIM bagi memudahkan semua Fakulti/Institut/Pusat. Justeru, pihak CRIM ingin memaklumkan bahawa penambahbaikan telah dibuat untuk permohonan mengadakan aktiviti penyelidikan di Sistem e-Mohon Aktiviti Rasmi (Sistem e-Aktiviti), di mana:

i. Pihak Fakulti/Institut/Pusat tidak perlu lagi mengemukakan salinan keras (hardcopy) permohonan mengadakan aktiviti penyelidikan ke CRIM bagi tujuan semakan dan kelulusan sebagaimana proses sebelum ini;

ii. Dengan penambahbaikan ini menjadikan permohonan mengadakan aktiviti penyelidikan hanya perlu dilakukan sepenuhnya dalam Sistem e-Aktiviti yang boleh dicapai melalui http://www.my/eaktiviti ataupun melalui aplikasi Gerbang Warga UKM melalui carian Aktiviti Rasmi; dan

iii. Proses baharu ini berkuatkuasa serta merta.

Pihak CRIM berharap semoga proses kerja yang baharu ini akan lebih memudahkan dan melancarkan permohonan mengadakan aktiviti penyelidikan melalui Sistem e-Aktiviti di peringkat Fakulti/Institut/Pusat. 

Sebarang pertanyaan, boleh menghubungi pegawai CRIM Puan Roslina Rosli (Ketua Pegawai Penyelidik Sosial) di talian 03-89215027 atau melalui emel r.rosli@ukm.edu.my.

By |2020-05-21T11:06:30+08:0021-May-2020|

Pekeliling CRIM Bil. 6/2020: Garis Panduan Skim Insentif Penerbitan UKM 2020

Garis Panduan Skim Insentif Penerbitan UKM 2020 untuk digunapakai bagi tujuan insentif penerbitan semua jurnal yang diterbitkan pada tahun 2020 berdasarkan syarat dan kelayakan yang dinyatakan dalam garis panduan ini.
 
Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan terus kepada Pegawai CRIM, Puan Roslina Binti Rosli (r.rosli@ukm.edu.my).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

By |2020-04-20T18:59:53+08:0020-April-2020|

Enago Learn: Online Course for UKM Authors

Enago ingin menawarkan perkhidmatan “Enago Learn” kepada penyelidik UKM secara percuma iaitu: 

Kursus 1 : How to Submit a Journal Article and Get it Published (with 8videos)

Kursus 2: How to Write an Effective Research Paper (with 6videos)

Kursus ini boleh dilayari melalui laman webhttps://enago-academy.thinkific.com/bundles/enago-learn-special-edition-courses

Sebarang pertanyaan mengenai program ini, boleh hubungi Nicole Arya (emel : nicoleb@enago.com / Skype: nicoleb.enago / talian: +1-877-712-2177).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

By |2020-04-16T12:53:44+08:0016-April-2020|

Pekeliling CRIM Bil. 4/2020: Pemberian Pelanjutan Tempoh Selama Tiga (3) Bulan Bagi Projek Dana Universiti Penyelidikan Yang Tamat Pada 18 Mac 2020 Hingga 31 Disember 2020

Pekeliling CRIM Bil. 4/2020: Pemberian Pelanjutan Tempoh Selama Tiga (3) Bulan Bagi Projek Dana Universiti Penyelidikan yang Tamat pada  18 Mac 2020 hingga 31 Disember 2020 yang jelas maksudnya untuk makluman kepada semua ketua projek penyelidikan di bawah Dana Universiti Penyelidikan.

Sebarang pertanyaan boleh berhubung terus dengan Pegawai CRIM, Puan Syafura Binti Abdul Halim (psupp@ukm.edu.my) atau Cik Adila Binti Abdul Rasib (adilarasib@ukm.edu.my).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

By |2020-04-06T12:03:55+08:0006-April-2020|

Penggunaan Dokumen Tadbir Urus Dana Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (Edisi Kedua)

Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan dokumen Tadbir Urus Dana Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (DP KPM) untuk dijadikan sebagai rujukan dan panduan berhubung tatacara pengurusan geran penyelidikan di bawah seliaan Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Sebagai makluman YBhg. Datuk/ Dato’/ Prof./ Dr. juga, dokumen tadbir urus ini perlulah dirujuk bersekali dengan Garis Panduan Skim  Geran Penyelidikan JPT. Dokumen tadbir urus ini menerangkan secara jelas mengenai perkara-perkara seperti berikut:

3.1. Pengurusan Projek Penyelidikan
3.2. Pengurusan Kewangan dan Perolehan
3.3. Pemantauan Projek Penyelidikan
3.4. Peranan dan Tanggungjawab
3.5. Integriti dan Etika Penyelidikan

Taklimat mengenai penggunaan Dokumen Tadbir Urus DP KPM Edisi Kedua ini telah diberikan kepada semua Timbalan Dekan (Penyelidikan & Inovasi), Urusetia Penyelidikan PTj dan wakil Zon Kewangan PTj pada 7 Februari 2020. Beberapa perkara penting yang perlu diberi perhatian oleh YBhg. Datuk/ Dato’/ Prof./ Dr. berkenaan pindaan perkara utama dalam dokumen tadbir urus ini adalah seperti berikut:

4.1. Penggunaan peruntukan bagi tuntutan perbelanjaan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tamat projek adalah tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, pengecualian khusus diberi kepada projek-projek penyelidikan yang akan tamat sebelum atau pada 31 Mac 2020. Projek-projek penyelidikan yang terlibat boleh memohon pelanjutan tempoh projek maksimum tiga (3) bulan untuk menyelesaikan tuntutan yang berkaitan. 

4.2. Tempoh lantikan Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) atau pelajar yang dikira sebagai KPI modal insan geran adalah ditetapkan minimum dua belas (12) bulan. Ini berkuatkuasa bagi projek-projek penyelidikan yang diluluskan pada tahun 2018 dan ke atas.

4.3. Artikel dalam jurnal terindeks yang dikira sebagai KPI penerbitan geran perlu berstatus ‘published’ atau sekurang-kurangnya telah mempunyai DOI adalah berkuatkuasa bagi semua projek penyelidikan yang sedang berjalan (on-going). 

4.4. Pembelian atau perolehan aset, bekalan dan perkhidmatan hanya dibenarkan sekiranya telah diluluskan dan dinyatakan dalam proposal yang diluluskan. Walau bagaimanapun, pembelian aset tidak dibenarkan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh tamat asal projek. Pindah peruntukan ke institusi lain untuk pembelian aset adalah tidak dibenarkan.

4.5. Tidak dibenarkan menggunakan peruntukan melebihi kelulusan setiap vot. Perbelanjaan hanya oleh dibuat setelah pindah vot diluluskan RMC/JPT. Pindah peruntukan hanya dibenarkan sekali setahun bagi setiap projek dan pindah peruntukan yang dibenarkan adalah tidak melebihi 50% dari jumlah kelulusan asal setiap vot.

4.6. Penambahan perkara baharu sebelum pindaan proposal disahkan oleh RMC/JPT adalah tidak dibenarkan. 

Melalui dokumen Tadbir Urus Dana Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (DP KPM) Edisi Kedua ini, pihak CRIM berharap agar pengurusan geran penyelidikan DP KPM dapat dilaksanakan secara lebih teratur dan berkesan serta mematuhi prosedur dan pekeliling yang telah ditetapkan oleh JPT, KPM dan juga UKM. Penggunaan Tadbir Urus Dana Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (DP KPM) Edisi Kedua ini di peringkat UKM adalah berkuatkuasa mulai 24 Februari 2020.

Kerjasama dan perhatian YBhg. Datuk/ Dato’/ Prof./ Dr. dalam memaklumkan perkara ini dan mengadakan sesi penerangan kepada semua penyelidik di PTj masing-masing amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

By |2020-03-03T09:08:30+08:0003-March-2020|

4TH UUM International Qualitative Research Conference (QRC2020)

Tunku Puteri Intan Safinaz School of Accountancy (TISSA) dengan kerjasama Institute for Strategic and Sustainable Accounting Development akan mengadakan 4TH UUM INTERNATIONAL QUALITATIVE RESEARCH CONFERENCE (QRC2020) dengan temaBridging Knowledge and Experience through Qualitative Research.                                                                                                                        

Program ini akan diadakan pada:    

Tarikh        :       24 – 27 Ogos 2020

Tempat       :       UUM EDC Hotels and Resort, Sintok, Kedah

Sehubungan dengan ini, mohon kerjasama pihak  YBhg. Datuk / Dato’ / Prof / Tuan / Puan agar dapat memaklumkan kepada ahli Fakulti/Institut/Pusat masing-masing. Sekiranya berminat, penyelidik boleh menghantar manuskrip secara atas talian melalui http://qualitative-research-conference.com/ sebelum atau pada 30 April 2020. 

Untuk maklumat lanjut, sila layari http://qualitative-research-conference.com/.

Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Sekretariat di qrc@uum.edu.my / hazel@uum.edu.my (Tel: + 6013 421 8839).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

By |2020-03-02T15:59:09+08:0002-March-2020|

Pekeliling CRIM Bil. 3/2020: Memohon Kerjasama Kakitangan Akademik Untuk Pendaftaran Maklumat Di Sistem UKM Sarjana

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini, pihak YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan boleh berhubung terus dengan Prof. Madya Dr. Zulaiha Ali Othman, Ketua Unit Maklumat Penyelidikan, CRIM di talian 03-89213096 atau Pegawai Teknologi Maklumat, Puan Ratih Wulandari Binti Barata di talian 03-89214064 atau Encik Amirol Bin Ahmad Jamaluddin di talian 03-89214455.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

By |2020-03-02T15:59:43+08:0002-March-2020|

Pekeliling CRIM 2/2020: Pindaan UKM-SPKP-CRIM-PK03-BO01 Borang Permohonan Tambah Masa Projek Penyelidikan

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini, pihak YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Datin/ tuan/puan boleh berhubung terus dengan pegawai CRIM di bawah Seksyen Geran Universiti & Geran Luar di talian 03-89214679/4392 atau Seksyen Data & Geran KPM di talian 03-89215631/4064.

By |2020-03-02T15:59:18+08:0002-March-2020|

Jemputan Bagi Menyertai “Briefing Session on e-ASIA Joint research Program (e-Asia JRP)” Pada 9 April 2020 di Putrajaya

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) Malaysia akan menganjurkan programBriefing Session on e-ASIA Joint research Program (e-Asia JRP)” pada 9 April 2020 (Khamis) 8.30 pagi – 12.00 tengah hari di Auditorium JPA, Aras 4, Blok C1, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62662, Putrajaya.

Untuk makluman, e-ASIA JRP adalah merupakan sebuah program penggalakan kerjasama dalam bidang penyelidikan yang telah diselaraskan oleh Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), Jepun. Program ini bertujuan untuk menyokong kerjasama dalam bidang penyelidikan di peringkat antarabangsa khususnya di rantau Asia Timur menerusi platform pelbagai hala (multilateral platform) di samping meningkat jaringan kerjasama dan interaksi di kalangan komuniti saintifik melalui program pembangunan keupayaan seperti bengkel, seminar dan lain-lain.

Pensyarah/ahli akademik/penyelidik  yang berminat untuk hadir boleh membuat pengesahan kehadiran bersama pendaftaran lengkap kepada Bahagian Antarabangsa, MESTECC selewat-lewatnya pada 20 Mac 2020 melalui pautan berikut https://forms.gle/j4xUByTrpKvmRzkD8 berikutan kuota penyertaan yang terhad.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

By |2020-03-02T09:52:10+08:0002-March-2020|

Pelawaan Permohonan Peruntukan di Bawah Geran Sumbangan Suruhanjaya Kebangsaan Unesco Malaysia (GSS)

Suruhanjaya UNESCO Malaysia (SKUM) telah membuka permohonan geran sumbangan SKUM (GSS) yang merupakan peruntukan khas yang berbentuk ‘seed money’, bertujuan membantu pelaksanaan aktiviti/program/projek berkaitan UNESCO yang telah dirancang untuk dilaksanakan pada tahun semasa. 

Penyelidik yang berminat boleh mengemukakan permohonan dan mengambil perhatian kepada perkara-perkara berikut :

(i) Program yang dipohon hendaklah berkaitan dengan bidang kompetensi UNESCO terutamanya yang menyokong pencapaian SDG diperingkat  nasional;
(ii) Permohonan perlu disertakan dengan kertas kerja yang lengkap berdasarkan format yang disediakan;
(iii) Mengemukakan salinan penyata bank (yang telah disahkan) bagi tujuan penyaluran peruntukan. Penyata bank ini boleh diperoleh daripada pihak  CRIM;

(iv) Cadangan peruntukan program tidak boleh melibatkan perkara berikut :
     (a) Pembelian aset.
      (b) Pembayaran emolument serta perkara-perkara lain yang tidak bersesuaian dengan program yang ingin dilaksanakan. 

(v) Mengemukakan permohonan lengkap kepada SUKUM di alamat seperti di bawah selewat-lewatnya dua (2) bulan sebelum program dilaksanakan

Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia (SUKUM)
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Hubungan Antarabangsa
Aras 14, Blok No. 2, Menara 2
Jalan P5/6, Presint 5
62200 Wilayah Persekutuan
Putrajaya

(vi) Tempoh penerimaan permohonan oleh pihak SUKUM bagi tahun semasa adalah selewat-lewatnya pada 15 Mac 2020

Bersama-sama ini disampaikan  dokumen berkaitan untuk makluman dan rujukan

Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, boleh menghubungi Bahagian Hubungan Antarabangsa, Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia (SUKUM) di talian 03-88705371/5382/5393/6049/6310 atau emel skum.bha@moe.gov.my

By |2020-02-11T15:31:13+08:0011-February-2020|

Pembukaan Permohonan Dana Padanan Kolaborasi (DPK) Bagi Tahun 2020

Universiti Kebangssan Malaysia (UKM) telah membuka permohonan geran penyelidikan di bawah Dana Universiti Penyelidikan (UP) bagi Dana Padanan Kolaborasi (DPK) Tahun 2020 mulai 3 Februari 2020. Pembukaan permohonan adalah sepanjang masa, tertakluk kepada baki peruntukan yang ada.

Pembukaan dana ini terbahagi kepada dua (2) kategori iaitu Geran Padanan DPK dan Insentif Galakan DPK. Setiap permohonan perlu menepati kriteria dan syarat yang ditetapkan dalam Garis Panduan Dana Padanan Kolaborasi (Tarikh Kuatkuasa: 1 Februari 2020)

Semua permohonan daripada penyelidik perlu di hantar kepada CRIM melalui Sekretariat Penyelidikan fakulti/institut/pusat. Bersama – sama ini disampaikan  dokumen berkaitan untuk makluman dan rujukan.

Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, boleh menghubungi pegawai CRIM, Puan Syafura Abdul Halim  di talian 03-8921 4679 atau Cik Adila Abdul Rasib di talian 03-8921 4392.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

By |2020-07-23T13:03:04+08:0004-February-2020|

MCMC Research Symposium

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia akan mengadakan MCMC […]

By |2019-11-05T08:28:15+08:0005-November-2019|

Pertandingan Penyelidikan dan Pembangunan (Research & Development) dan Pertandingan Pitching Sempena Research, Development and Innovation (R, D & I) Expo Negeri Selangor Tahun 2019

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan akan mengadakan Pertandingan Penyelidikan dan Pembangunan (Research & Development) dan Pertandingan Pitching sempena Research, Development and Innovation (R, D & I) Expo Negeri Selangor Tahun 2019.

Program ini akan diadakan pada:
Tarikh : 10 hingga13 Oktober 2019
Tempat : Malaysia International Trade And Exhibition Centre (MITEC), Kuala Lumpur

Sekiranya berminat, penyelidik boleh mengisi borang penyertaan yang disertakan dan hantar kepada: Urus Setia Pertandingan R & D Selangor, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Aras 3, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (SSAAS), 40503 Shah Alam, Selangor

Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 September 2019.

Untuk maklumat lanjut, boleh berhubung dengan Puan Liyana Azira Binti Mohammad Azmi, Tel: 03-5544 7396, Emel: liyana@selangor.gov.my atau En. Muhammad Hazim Bin Ismail, Tel: 03-5544 7589, Emel: hazim@selangor.gov.my.

By |2019-09-11T15:53:14+08:0010-September-2019|

Pekeliling CRIM Bil. 7/2019: Garis Panduan Skim Insentif Penerbitan Penyelidik UKM

[vc_row][vc_column][vc_raw_html]JTVCc3VfZG9jdW1lbnQlMjB1cmwlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGcmVzZWFyY2gudWttLm15JTJGd3AtY29udGVudCUyRnVwbG9hZHMlMkYyMDE5JTJGMDUlMkZQZWtlbGlsaW5nLUNSSU0tQmlsLi03LjIwMTkucGRmJTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjIyMDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjIzMDAlMjIlNUQlMEElNUJzdV9saXN0JTIwaWNvbiUzRCUyMmljb24lM0ElMjBjbG91ZC1kb3dubG9hZCUyMiUyMGljb25fY29sb3IlM0QlMjIlMjNkNDIxMDAlMjIlNUQlMEElMEElNUJzdV9saXN0JTIwaWNvbiUzRCUyMmljb24lM0ElMjBleHRlcm5hbC1saW5rLXNxdWFyZSUyMiUyMGljb25fY29sb3IlM0QlMjIlMjNmYzA3MDAlMjIlNUQlMEElM0NzdHJvbmclM0VQZWtlbGlsaW5nJTIwQ1JJTSUyMDYlMkYyMDE5JTNBJTNDJTJGc3Ryb25nJTNFJTBBJTNDdWwlMjBzdHlsZSUzRCUyMnRleHQtYWxpZ24lM0ElMjBqdXN0aWZ5JTNCJTIyJTNFJTBBJTIwJTA5JTNDbGklM0UlM0NhJTIwaHJlZiUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZyZXNlYXJjaC51a20ubXklMkZ3cC1jb250ZW50JTJGdXBsb2FkcyUyRjIwMTklMkYwNSUyRlBla2VsaWxpbmctQ1JJTS1CaWwuLTcuMjAxOS5wZGYlMjIlM0VTdXJhdCUyMFBla2VsaWxpbmclMjBDUklNJTIwQmlsLiUyMDclMkYyMDE5JTNBJTIwR2FyaXMlMjBQYW5kdWFuJTIwU2tpbSUyMEluc2VudGlmJTIwUGVuZXJiaXRhbiUyMFBlbnllbGlkaWslMjBVS00lM0MlMkZhJTNFJTNDJTJGbGklM0UlMEElM0NsaSUzRSUzQ2ElMjBocmVmJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnJlc2VhcmNoLnVrbS5teSUyRndwLWNvbnRlbnQlMkZ1cGxvYWRzJTJGMjAxOSUyRjA1JTJGQ09OVE9ILUJvcmFuZy1QZXJtb2hvbmFuLUdhbmphcmFuLVBlbmVyYml0YW4ucGRmJTIyJTNFQ29udG9oJTIwQm9yYW5nJTIwUGVybW9ob25hbiUyMEdhbmphcmFuJTIwUGVuZXJiaXRhbiUzQyUyRmElM0UlM0MlMkZsaSUzRSUwQSUzQyUyRnVsJTNFJTBBJTNDc3Ryb25nJTNFR2FyaXMlMjBQYW5kdWFuJTNDJTJGc3Ryb25nJTNFJTBBJTNDdWwlM0UlMEElM0NsaSUzRSUzQ2ElMjBocmVmJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRmJpdC5seSUyRjJKRlEwTEclMjIlM0VHYXJpcyUyMFBhbmR1YW4lMjBTa2ltJTIwaW5zZW50aWYlMjBwZW5lcmJpdGFuJTIwVUtNJTIwMjAxOSUzQ2ltZyUyMHNyYyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZyZXNlYXJjaC51a20ubXklMkZ3cC1jb250ZW50JTJGdXBsb2FkcyUyRjIwMTUlMkYwMSUyRnRlcmJhcnUuZ2lmJTIyJTIwYWx0JTNEJTIybGF0ZXN0JTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI0NCUyMiUyMGhlaWdodCUzRCUyMjE0JTIyJTIwJTJGJTNFJTNDJTJGYSUzRSUzQyUyRmxpJTNFJTBBJTNDJTJGdWwlM0UlMEFOb3RhJTNBJTIwVW50dWslMjBtZW5nYWtzZXMlMjAlM0NzdHJvbmclM0VnYXJpcyUyMHBhbmR1YW4lM0MlMkZzdHJvbmclM0UlMjBzaWxhJTIwbG9naW4lMjBtZW5nZ3VuYWthbiUyMCUzQ3N0cm9uZyUzRWFrYXVuJTIwZW1haWwlMjAlNDB1a20uZWR1Lm15JTIwJTJGJTIwJTQwcHB1a20udWttLmVkdS5teSUyMCUyRiUyMCU0MHNpc3dhLnVrbS5lZHUubXklM0MlMkZzdHJvbmclM0UlMjB5YW5nJTIwdGVsYWglMjBkaWRhZnRhcmthbi4lMEElNUIlMkZzdV9saXN0JTVE[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]

By |2019-08-27T16:56:09+08:0027-May-2019|

Pekeliling CRIM Bil. 6/2019: Pendaftaran Bagi Keperluan Warga Akademik UKM di Sistem UKM Sarjana

[vc_row][vc_column][vc_raw_html]JTVCc3VfZG9jdW1lbnQlMjB1cmwlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGcmVzZWFyY2gudWttLm15JTJGd3AtY29udGVudCUyRnVwbG9hZHMlMkYyMDE5JTJGMDUlMkZQZW1ha2x1bWFuLVBlbmRhZnRhcmFuLUJhZ2ktS2VwZXJsdWFuLVdhcmdhLUFrYWRlbWlrLVVLTS1EaS1TaXN0ZW0tVUtNLVNhcmphbmEucGRmJTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjIyMDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjIzMDAlMjIlNUQlMEElNUJzdV9saXN0JTIwaWNvbiUzRCUyMmljb24lM0ElMjBjbG91ZC1kb3dubG9hZCUyMiUyMGljb25fY29sb3IlM0QlMjIlMjNkNDIxMDAlMjIlNUQlMEElMEElNUJzdV9saXN0JTIwaWNvbiUzRCUyMmljb24lM0ElMjBleHRlcm5hbC1saW5rLXNxdWFyZSUyMiUyMGljb25fY29sb3IlM0QlMjIlMjNmYzA3MDAlMjIlNUQlMEElM0NzdHJvbmclM0VQZWtlbGlsaW5nJTIwQ1JJTSUyMDYlMkYyMDE5JTNBJTNDJTJGc3Ryb25nJTNFJTBBJTNDdWwlMjBzdHlsZSUzRCUyMnRleHQtYWxpZ24lM0ElMjBqdXN0aWZ5JTNCJTIyJTNFJTBBJTIwJTA5JTNDbGklM0UlM0NhJTIwaHJlZiUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZiaXQubHklMkYySEFpRWVaJTIyJTNFU3VyYXQlMjBQZWtlbGlsaW5nJTIwQ1JJTSUyMEJpbC4lMjA2JTJGMjAxOSUzQSUyMFBlbmRhZnRhcmFuJTIwQmFnaSUyMEtlcGVybHVhbiUyMFdhcmdhJTIwQWthZGVtaWslMjBVS00lMjBkaSUyMFNpc3RlbSUyMFVLTSUyMFNhcmphbmElM0MlMkZhJTNFJTNDJTJGbGklM0UlMEElMEElM0MlMkZ1bCUzRSUwQSU1QiUyRnN1X2xpc3QlNUQ=[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]

By |2019-08-27T16:56:51+08:0024-May-2019|

Pekeliling CRIM Bil. 5/2019: Kos Pelupusan Sisa Berbahaya

[vc_row][vc_column][vc_raw_html]JTVCc3VfZG9jdW1lbnQlMjB1cmwlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGcmVzZWFyY2gudWttLm15JTJGd3AtY29udGVudCUyRnVwbG9hZHMlMkYyMDE5JTJGMDUlMkZQRUtFTElMSU5HLUNSSU0tQklMLTUtS09TLVBFTFVQVVNBTi1TSVNBLUJFUkJBSEFZQS5wZGYlMjIlMjB3aWR0aCUzRCUyMjIwMCUyMiUyMGhlaWdodCUzRCUyMjMwMCUyMiU1RCUwQSU1QnN1X2xpc3QlMjBpY29uJTNEJTIyaWNvbiUzQSUyMGNsb3VkLWRvd25sb2FkJTIyJTIwaWNvbl9jb2xvciUzRCUyMiUyM2Q0MjEwMCUyMiU1RCUwQSUwQSU1QnN1X2xpc3QlMjBpY29uJTNEJTIyaWNvbiUzQSUyMGV4dGVybmFsLWxpbmstc3F1YXJlJTIyJTIwaWNvbl9jb2xvciUzRCUyMiUyM2ZjMDcwMCUyMiU1RCUwQSUzQ3N0cm9uZyUzRVBla2VsaWxpbmclMjBDUklNJTIwNSUyRjIwMTklM0ElM0MlMkZzdHJvbmclM0UlMEElM0N1bCUyMHN0eWxlJTNEJTIydGV4dC1hbGlnbiUzQSUyMGp1c3RpZnklM0IlMjIlM0UlMEElMjAlMDklM0NsaSUzRSUzQ2ElMjBocmVmJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRmJpdC5seSUyRjJZSTFyRzElMjIlM0VTdXJhdCUyMFBla2VsaWxpbmclMjBDUklNJTIwQmlsLiUyMDUlMkYyMDE5JTNBJTIwS29zJTIwUGVsdXB1c2FuJTIwU2lzYSUyMEJlcmJhaGF5YSUzQyUyRmElM0UlM0MlMkZsaSUzRSUwQSUwQSUzQyUyRnVsJTNFJTBBJTVCJTJGc3VfbGlzdCU1RA==[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]

By |2019-08-27T16:57:02+08:0024-May-2019|