Yayasan Penyelidikan Sultan Mizan (YPASM) sedang membuka iklan permohonan Geran Penyelidikan, Skim Fellowship dan Berth Support to British Antarctic Survey (BAS) Research Stations di bawah program Smart Partnership Initiative

Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan dengan merujuk kepada syarat dan kriteria permohonan melalui laman sesawang YPASM  (www.ypasm.my). Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar melalui emel (dalam format pdf) kepada fardy@ypasm.my / intan@ypasm.my dan disalinkan kepada CRIM (psupp@ukm.edu.my) dan Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi) atau Timbalan Pengarah PTj untuk tujuan rekod Universiti

Sebarang pertanyaan mengenai permohonan ini boleh hubungi Pegawai CRIM, Puan Syafura Abdul Halim ditalian 03-8921469 atau Pegawai YPSM melalui emel fardy@ypasm.my / intan@ypasm.my atau telefon 03-2691 0651.