Aktiviti Penyelidikan

Selaras dengan pertambahan skop penggunaan Sistem e-Mohon Persidangan (Sistem eMP) maka sistem tersebut telah diberikan penjenamaan semula kepada Sistem e-Mohon Aktiviti Rasmi (Sistem e-Aktiviti). Sehubungan dengan itu, semua permohonan menghadiri dan mengadakan aktiviti rasmi menggunakan peruntukan dana projek penyelidikan atau pun tidak menggunakan peruntukan dana projek penyelidikan perlu dibuat melalui Sistem e-Aktiviti.

Sistem e-Aktiviti  boleh dicapai melalui http://www.ukm.my/eaktiviti ataupun melalui aplikasi Gerbang Warga UKM melalui carian ‘Aktiviti Rasmi’.

Sebarang pertanyaan sila hubungi Puan Roslina Rosli (Ketua Pegawai Penyelidik Sosial, CRIM) di talian 03-89215027 atau email r.rosli@ukm.edu.my