• Audit Dalaman SPKP CRIM 2014 Baca selanjutnya
  • Pemakluman Pekeliling CRIM 6/2014: Garis Panduan Bantuan Kewangan Bahan Penyelidikan 2014 (Pindaan) Baca selanjutnya
  • Pemakluman Pekeliling CRIM 5/2014: Kemudahan Capaian Laporan Penyelidikan SMPU Baca selanjutnya
  • Pemakluman Pekeliling CRIM 4/2014: Peraturan Dana ScienceFund MOSTI Baca selanjutnya

Berita Terkini

Pelanjutan Tarikh Permohonan LRGS Fasa 2/2014 

Kementerian Pendidikan Malaysia telah melanjutkan tarikh permohonan LRGS Fasa 2/2014 sehingga 15 Ogos 2014. Penyelidik yang berminat untuk memohon dikehendaki menyediakan Kertas Konsep

Call for Participants: Korea-ASEAN Cooperation Project (KACP) Phase 2

Dengan hormatnya bersama-sama ini disampaikan maklumat mengenai permohonan Korea-ASEAN Cooperation Project (KACP) Phase 2.

Pembukaan Permohonan Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS) Fasa 2/2014

Mesyuarat Penyelarasan Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT (BPKI) Bersama Pihak Pengurusan Penyelidikan Universiti (RMC) IPT Bil. 2/2014 pada 24 Jun 2014,

Laporan Penyelidikan Geran Universiti Penyelidikan & Geran Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Sahaja

CRIM telah melaksanakan penghantaran laporan penyelidikan Geran Universiti Penyelidikan dan Geran  KPM  melalui Sistem Penyelidikan Universiti (Modul Pemantauan) di http://www.ukm.my/smpu_v2/index.php mulai 1

Taklimat Permohonan Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS)

Mesyuarat Penyelarasan Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT (BPKI) Bersama Pihak Pengurusan Penyelidikan Universiti (RMC) IPT Bil. 2/2014 pada 24 Jun 2014,