Pusat Pengurusan Penyelidikan, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) sedang membuat panggilan kertas kerja untuk 4th International Research Management & Innovation Conference 2017.

Sekiranya berminat, penyelidik boleh menghantar abstrak  ke  irmic.admin@kuis.edu.my sebelum atau pada 15 Julai 2017. Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Pn. Rahmahtunnisah binti Hj. Sailin / Pn. Azimah binti Mohd Masri, Tel: 03-8911 7000 ext. 3213 / 03 – 8911 7259atau emel ke irmic.admin@kuis.edu.my.

Untuk maklumat lanjut, sila layari http://rmc.kuis.edu.my/irmic/.